• ISO 9000

  Period: 2018-07-04 / 2021-07-03

  Certificate Encoding: 02918Q30270R4M

  Certification bodies: Jiangsu Jiuzhou Certification Co., Ltd.

 • ISO14000

  Period: 2018-07-04 / 2021-07-03

  Certificate Encoding: 02918E30118R4M

  Certification bodies: Jiangsu Jiuzhou Certification Co.,Ltd.

 • OHSAS 18001

  Period: 2018-07-04 / 2021-07-03

  Certificate Encoding: 02918S20104R4M

  Certification bodies: Jiangsu Jiuzhou Certification Co., Ltd.

 • ISO18000

  Period: 2015-07-05 / 2018-07-04

  Certificate Encoding: 02915S20059R3M

  Certification bodies: Jiangsu Jiuzhou Certification Co.,Ltd.

 • ISO14000

  Period: 2015-07-05 / 2018-07-04

  Certificate Encoding: 0291E20072R3M

  Certification bodies: Jiangsu Jiuzhou Certification Co.,Ltd.

 • China Quality Award

  Period: 1900-01-01 / 1900-01-01

  Certificate Encoding: -

  Certification bodies: China Quality Association (CQA)